Guziki

Budżet

BUDŻET SZKOŁY NA ROK 2015 WYNOSI 3 434 775,00 PLN

Kwota ta jest przeznaczona na :

  • wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych i administracji i obsługi,
  • składki ZUS i FP,
  • bieżące opłaty za media,
  • bieżące naprawy i remonty,
  • zakup środków czystości, materiałów konserwatorskich,
  • zakup materiałów kancelaryjnych, druków szkolnych,
  • zakup pomocy dydaktycznych,
  • dokształcanie nauczycieli,
  • wydatki związane z obsługą i eksploatacją boiska Orlik.

Plan finansowy na rok 2015

BUDŻET SZKOŁY NA ROK 2014 WYNOSIŁ 3 648 023,00 PLN

Sprawozdanie finansowe za rok 2014

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

18-05-2015 - Edycja treści.

16-05-2015 - Edycja treści.

15-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 392