Guziki

Budżet

BUDŻET SZKOŁY NA ROK 2019 WYNOSI 3 794 591,00 PLN

Kwota ta jest przeznaczona na :

  1. wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych i administracji i obsługi,
  2. składki ZUS i FP,
  3. bieżące opłaty za media,
  4. bieżące naprawy i remonty,
  5. zakup środków czystości, materiałów konserwatorskich,
  6. zakup materiałów kancelaryjnych, druków szkolnych,
  7. zakup pomocy dydaktycznych,
  8. dokształcanie nauczycieli,
  9. wydatki związane z obsługą i eksploatacją boiska Orlik.

Plan finansowy na rok 2019 r. Powiat 

Plan finansowy na 2019 r. WR

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

17-05-2019 - Edycja treści.

18-05-2015 - Edycja treści.

16-05-2015 - Edycja treści.

15-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 595