Guziki

Rada Rodziców

Rada Rodziców XXVLiceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Łodzi działa na podstawie art. 53. i 54. ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r.
(Dz. U. nr 256., poz. 2572 z 2004 r. z późn. zm.) oraz Regulaminu.

Regulamin Rady Rodziców

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

08-04-2019 - Edycja treści.

15-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 542