Guziki

Sposób załatwiania spraw

Godziny urzędowania sekretariatu:

 • od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00
 • tel: 42 253 - 10 – 50 ; 42 253-10-53
 • fax: 42 253 - 10 - 51
 • e-mail: kontakt@lo25.elodz.edu.pl

SPRAWY PROWADZONE PRZEZ LICEUM:

 1. załatwiane w sekretariacie:

  1. Nabór uczniów, przyjmowanie i wydawanie dokumentów uczniów
   zasady rekrutacji
  2. Wydawanie zaświadczeń dotyczących spraw uczniów. Zaświadczenia o uczęszczaniu ucznia do szkoły wydaje się bezzwłocznie na ustną prośbę ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego.
  3. Przygotowanie i wydawanie legitymacji szkolnych.
  4. Deklaracje maturalne. Informacje o terminie i sposobie wypełniania deklaracji maturalnych znajdują się na stronie http://komisja.pl/info.php?i=158
  5. Przygotowanie i wydawanie duplikatów:
   • świadectw promocyjnych, ukończenia szkoły, dojrzałości (wydanych do roku 2004; odpłatnie)
   • legitymacji uczniowskich (odpłatnie)
  6. Przyjmowanie i wysyłanie korespondencji
  7. Prowadzenie kasy szkoły
  8. Sprawy ubezpieczeń uczniów
 2. załatwiane przez kierownika administracyjno-gospodarczego:

  1. Akta osobowe pracowników
  2. Sprawy kadrowe: nauczycieli i pracowników niepedagogicznych
  3. Współpraca z kontrahentami
  4. Umowy najmu
  5. Przyjmowanie wniosków o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego.
  6. Zamówienia publiczne
  7. Udostępnianie uchwał i zarządzeń organów wewnętrznych szkoły
  8. Wydatki strukturalne
  9. Sprawy związane z prawidłowym funkcjonowaniem administracyjno -gospodarczym placówki
 3. załatwiane przez głównego księgowego:

  1. Sprawy ZUS , US, PFRON
  2. Wystawianie rachunków
  3. Sprawy ubezpieczeń pracowników – wydawanie zaświadczeń
 4. załatwiane przez pedagoga szkolnego:

  1. Stypendia
  2. Wydawanie decyzji w sprawie:
   1. indywidualnego nauczania
   2. indywidualnego programu lub toku nauczania
  3. Wydawanie decyzji dotyczących zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego, nauki technologii informatycznej (u nauczycieli danego przedmiotu)
  4. Wydawanie decyzji dotyczących zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
  5. Postępowanie w sprawach nieletnich

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

15-02-2019 - Edycja treści.

15-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 404