Guziki

Informacje nieudostępnione

Informacje publiczne nieudostępnione w BIP udostępniane są na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej. Informacje zawierające chronione dane osobowe udostępnione są po uprzedniej anonimizacji.

Na wniosek są udostępniane informacje, które nie zostały opublikowane w Biuletynie. Oznacza to również, że nie ma możliwości otrzymania informacji na wniosek, jeżeli znajduje się ona w Biuletynie.

Informacje, które mogą być udostępnione niezwłocznie, są udostępniane w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. Udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można złożyć osobiście, telefonicznie, pisemnie, e-mailem, faksem lub za pomocą ePUAP. Nie ma określonego wzoru wniosku. Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

08-04-2019 - Edycja treści.

15-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 454