Guziki

Struktura własnościowa, majątek

 • Szkoła jest jednostką organizacyjną Urzędu Miasta Łodzi nie posiadającą odpowiedzialności prawnej.

  Mienie szkoły stanowi własność Gminy Łódź.

  I. Rzeczowe składniki majątku trwałego 3 573 187,41 PLN

  • w tym :
  • budynki i lokale 3 088 703,59 PLN
  • urządzenia techniczne, maszyny 6 000,00 PLN
  • inne środki trwałe i wyposażenie 392 890,13 PLN
  • zbiory biblioteczne 85 593,69 PLN

  II. Wartości niematerialne i prawne 53 850,72 PLN

  Stan na dzień 31.12.2018 roku. 

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

17-05-2019 - Edycja treści.

15-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 552